ELEKTROENERGETYKA

Możliwości zwiększenia zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych 110 i 220 kV

Streszczenie: W artykule opisano nowy model obciążalności prądowej linii 110 kV, który uwzględnia bieżącą temperaturę otoczenia oraz prędkość wiatru. Proponowany model obciążalności prądowej został opracowany dla różnych poziomów ryzyka przekroczenia dopuszczalnej temperatury przewodu w porze dziennej i nocnej oraz dla zróżnicowanych przedziałów temperatury otoczenia. Zastosowanie opracowanego modelu pozwala na znaczne zwiększenie zdolności przesyłowej eksploatowanych linii napowietrznych WN i NN, szczególnie w okresie letnim, kiedy pojawiają się ograniczenia związane z niską zdolnością przesyłową linii. Proponowany model obciążalności został wszechstronnie przebadany w liniach 110 kV pod kątem występowania przekroczeń dopuszczalnej temperatury przewodów.

Czytaj cały artykuł..

Tagi