ENERGETYKA

System energetyczny w Chile

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano system energetyczny najlepiej rozwiniętego państwa Ameryki Południowej – Chile. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Chile, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.

Więcej w numerze 4-2017 ŚWE

Tagi