KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

XXVI Konferencja Naukowo-Techniczna KOMEL „Problemy Eksploatacji Maszyn i Na­pędów Elektrycznych”

W dniach 24-26 maja 2017 r. w Ry­trze po raz 26. spo­tkali się uczestnicy Konferencji Naukowo-Tech­nicznej „Pro­blemy Eksploata­cji Ma­szyn i Napędów Elek­trycz­nych”, orga­nizowanej przez Instytut Napędów i Ma­szyn Elektrycznych KOMEL z Ka­to­wic przy współudziale firmy Schaeffler.  
Tegoroczna Konferencja PEMINE została po raz pierwszy objęta honorowym patronatem Ministra Energii – Pana Krzysztofa Tchórzewskiego. Patronat nad Konferencją po raz kolejny objął Komitet Elektrotechniki PAN. Konferencję zorganizowano przy współpracy ze Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
Tematyka Konferencji obejmowała:

  • projektowanie i nowe serie ma­szyn elektrycznych,
  • elektromobilność: projektowanie, eksploatację pojazdów i środków transportu o napędzie elektrycznym,
  • silniki z magnesami trwałymi do napędu pojazdów elektrycznych i innych urządzeń transportowych,
  • energoelektroniczne układy zasila­nia i sterowania maszyn elek­trycz­nych,
  • modernizację silników i ich dobór do układów napędowych,
  • metody badań, diagnostykę i nowoczesną aparaturę badawczą,
  • odnawialne źródła energii i trans­port przyjazny środowisku.

Czytaj cały artykuł..

Tagi