ELEKTROENERGETYKA

Rozwój systemu elektroenergetycznego w oparciu o hybrydowe źródła odnawialne

Streszczenie: W związku z przewidywanym dynamicznym przyrostem odnawialnych źródeł energii konieczne są analizy  wpływu ich pracy na system elektroenergetyczny. Chodzi tutaj nie tylko o sprawy ruchowe, ale także o zbadanie uwarunkowań rozwoju takiej energetyki w kontekście podnoszenia efektywności rozdziału energii elektrycznej. Wstępne badania w tym zakresie wskazują na pozytywne doświadczenia, dodatkowe źródła rozproszone powodują zmniejszenie strat przesyłowych. Referat przedstawia analizy na rzeczywistym wycinku sieci obejmujące poziom tych zmian w funkcji przyrostu mocy nowych źródeł. Elementem nowatorskim w referacie jest koncepcja hybrydowego źródła odnawialnego, składającego się z konwencjonalnego rozwiązania uzupełnionego o magazyn energii. Tak skonstruowane urządzenie pozwala już na szersze zarządzanie energią – stwarza szanse na wdrożenie w szerszej skali zasad DSM, przy czym jest to tzw. odwrócony DSM, który nie wymaga uzależnienia od odbiorców energii elektrycznej przy realizacji wyrównywania krzywej obciążenia. Końcowym efektem analiz będą opracowane wskaźniki efektywności dystrybucyjnej dla sieci rozdzielczych z wykorzystaniem proponowanych układów hybrydowych.

Więcej w numerze 6-2017 ŚWE

Tagi