NAUKI TECHNICZNE

Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz. III. Wpływ polityki społecznej i religijnej na promowanie etosu inżyniera w kulturze europejskiej

Streszczenie: Wskazano na niewystarczającą życzliwość i częsty brak konsekwentnego wsparcia niektórych elit politycznych, kulturowych i religijnych w wysiłkach różnych instytucji edukacyjnych i organizacji zawodowych skierowanych na promowanie etosu inżyniera. Opisano dużą szkodliwość działań niektórych elit politycznych i sekt religijnych zmierzających do cofnięcia lub ograniczania rozwoju współczesnej cywilizacji technicznej. Ukazano różne podejścia kościołów i sekt do promowania etosu pracy wśród swoich wyznawców. Pokazano występowanie skłonności radykalnie nastawionych elit politycznych lewicowych i prawicowych do nieprzyjaznego traktowania kościołów oskarżanych o ich słabe zaangażowanie w promowanie etosu pracy. Przedstawiono pozytywny wpływ tradycji judaistycznych na promowanie etosu pracy, czego skutkiem są wielkie osiągnięcia Żydów w nauce i technice. Opisano ewolucję poglądów różnych kościołów chrześcijańskich w kierunku aktywnego promowania etosu pracy. Wskazano na dramatyczne skutki lekceważenia promowania etosu pracy przez kościół prawosławny. Wyeksponowano protestanckie źródła rozwoju kapitalizmu i wysokiego poziomu życia mieszkańców Europy Zachodniej i Ameryki Północnej.  

Więcej w numerze 6-2017 ŚWE

Tagi