SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Oddajemy do Państwa dyspozycji i serdecznie zapraszamy do lektury pierwszego w roku 2018 numeru dwumiesięcznika Śląskie Wiadomości Elektryczne. Nasze pismo liczy 20 lat. Pierwszy numer ŚWE pod redakcją Członka Honorowego SEP Kol. Tomasza Kołakowskiego ukazał się we wrześniu 1998 roku. Potem przez wiele lat czasopismo redagował Kol. Iwo Cholewicki. Obecnie jest Honorowym Redaktorem Naczelnym ŚWE. Uroczyste spotkania Rady Programowej z okazji 20-lecia Śląskich odbędą się w kwietniu i we wrześniu 2018 roku. Oczywiście relacje z tych spotkań przedstawimy w naszym dwumiesięczniku.
Okładkę nr 1/2018 Śląskich Wiadomości Elektrycznych zdobi reklama w ciekawy sposób prezentująca działalność Energoprojektu Katowice SA. Firma jest członkiem wspierającym OZW SEP, posiada ważną rekomendację Stowarzyszenia na swe usługi, współpracuje z OZW SEP przy organizacji wielu imprez.
Numer otwiera artykuł Mieczysława Heringa pt. „Energia elektryczna najbardziej uniwersalnym źródłem ciepła”. Artykuł stanowi pisemną wersję referatu wygłoszonego przez Autora podczas seminarium naukowego zorganizowanego na Jego macierzystym Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w dniu 18 października 2017 roku z okazji 80. urodzin Profesora. Tekst uzupełnia krótka relacja z tego seminarium oraz obszerny życiorys naukowy Jubilata. Serdeczne gratulacje i życzenia drogi Jubilacie! Ad Multos Annos!
Czy może dobrze funkcjonować współczesna medycyna bez silnego wsparcia ze strony środowiska inżynierskiego? Pozostawiając Czytelnikom samodzielne udzielenie sobie odpowiedzi na to pytanie zapraszam do lektury artykułu prof. nauk medycznych, mgr. inż. elektryka Aleksandra Sieronia. Zwracam uwagę na dość intrygując tytuł artykułu „You can see more by looking”. Także w tym przypadku pozostawiam Czytelnikom wykrycie, skąd Autor zaczerpnął inspirację do tego tytułu. Warto dodać, że artykuł stanowi pisemną wersję wykładu wygłoszonego podczas uroczystości wręczenia mu godności doktora honoris causa Politechniki Śląskiej. Serdeczne gratulacje Panie Profesorze!
Kolejny artykuł ma w pewnym sensie także jubileuszowy charakter. Dotyczy diagnostyki urządzeń w skali Krajowego Systemu Energetycznego z wykorzystaniem portalu internetowego. Autorami są pracownicy katowickiego Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych Pro Novum Sp. z o.o.: Radosław Stanek, prezes tej firmy Jerzy Trzeszczyński i Marcin Dąbrowski. Firma, członek wspierający OZW SEP, obchodziła w minionym roku jubileusz 30-lecia działalności. Spotkanie jubileuszowe odbyte w dniu 9 listopada 2017 roku w Katowicach było okazją do złożenia życzeń przez liczne grono współpracowników i odbiorców usług tej stawiającej na innowacje firmy.  
Oszczędność energii to tematyka często pojawiająca się na łamach Śląskich Wiadomości Elektrycznych. W tym obszarze mieści się artykuł piątki autorów z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL pt. „Silniki energooszczędne dowzbudzane magnesami trwałymi”. Prezentują oni rozwiązanie techniczne silnika synchronicznego z magnesami trwałymi o rozruchu asynchronicznym zaprojektowanego i wykonanego w Instytucie KOMEL. Artykuł ten stanowi przedruk z kwartalnika Maszyny elektryczne – Zeszyty Problemowe, za zgodą autorów i redakcji biuletynu. Warto w tym miejscu dodać, że wszystkie artykuły tam opublikowane są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Instytutu. Zachęcamy także do zapoznania się z zamieszczoną na tylnej stronie okładki informacją o XXVII Konferencji Naukowo-Technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych”, która odbędzie się w dniach 23-25 maja 2018 roku w Rytrze.  


Szanowni, Drodzy Czytelnicy!
Zachęcam uprzejmie do zapoznania się ze wszystkimi pozostałymi artykułami zamieszczonymi w bieżącym numerze Śląskich. Ich autorami są stale goszczący na naszych łamach: Antoni Sawicki, Stefan Gierlotka, Andrzej Czajkowski, Wacław Łucyk i Krzysztof Borkiewicz. Numer wieńczą obszerne kalendaria oddziałów SEP w Opola, Gliwic i Katowic. Zachęcam także do wybrania w swojej przeglądarce internetowej adresu www.swe.sep.katowice.pl i zajrzenia na własną stronę  internetową Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Miłej lektury! 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

 

Katowice, 21 stycznia 2018 roku

Tagi