ELEKTROENERGETYKA

Energia elektryczna najbardziej uniwersalnym źródłem ciepła

Streszczenie: Niniejszy artykuł jest oparty na wystąpieniu Autora w dniu 18 października br. na Seminarium Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Spotkanie to było również okazją do świętowania jubileuszu 80-lecia Autora. W swoim referacie Autor mówi o dwóch czynnikach: cenie i podaży energii elektrycznej, które rozstrzygają o potencjalnych możliwościach wykorzystania energii elektrycznej jako źródła ciepła o charakterze uniwersalnym.

Więcej w numerze 1-2018 ŚWE

Tagi