DIAGNOSTYKA

Diagnostyka jednego typu urządzeń w skali KSE z wykorzystaniem portalu internetowego integrującego informacje eksploatacyjne

Streszczenie: Stan techniczny, zwłaszcza dyspozycyjność, urządzeń długo eksploatowanych, pracujących w trybie regulacyjnym, w największym stopniu zależy od warunków eksploatacji oraz poziomu utrzymania technicznego. Odpowiednio wykonywana diagnostyka jest podstawowym źródłem informacji o aktualnym stanie technicznym urządzeń. Skojarzenie wyników badań wykonywanych w remontach planowych, awaryjnych oraz warunków eksploatacji to źródło informacji do planowania zakresów diagnostyki, remontów oraz nakładów na utrzymanie stanu technicznego. Największe korzyści można osiągnąć oceniając synchronicznie z warunkami eksploatacji stan techniczny dużej liczby urządzeń tej samej klasy. Maksymalny profit można osiągnąć odpowiednio integrując informacje jw. w sakli KSE. W tym celu opracowano standardy badania, systemy zdalnej diagnostyki oraz portal internetowy integrujący informacje, wiedzę i doświadczenia. To najbardziej efektywne podejście do zapewnienia bezpieczeństwa eksploatacji, wysokiej dyspozycyjności oraz optymalizacji nakładów na utrzymanie stanu technicznego.

Więcej w numerze 1-2018 ŚWE

 

Tagi