NAUKI TECHNICZNE

Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz. IV. Wpływ reform systemów liczenia, mierzenia i pisania na etos inżyniera

Streszczenie: Przeanalizowano wpływy reform systemów liczenia, mierzenia i pisania na współczesną edukację techniczną oraz na naukę i etos inżyniera. Wskazano na zakończenie procesów racjonalizacji ścisłych reguł systemów liczenia. Pozostał natomiast otwarty problem wyboru i stosowania układów jednostek miar wielkości fizycznych, co nadal stwarza trudności z uzyskiwaniem kompatybilności wyrobów przemysłowych. Uległość reform językowych wobec wpływu różnych czynników historycznych, politycznych i gospodarczych powoduje, że opisane problemy edukacji i dominacji językowej dotąd nie mogły znaleźć trwałych rozwiązań. To z kolei ułatwia politykom manipulowanie kryteriami ocen prac pedagogicznej i naukowej w szkolnictwie technicznym, w różny sposób wpływając na etos inżyniera.  

Więcej w numerze 1-2018 ŚWE

Tagi