ENERGETYKA

Kolumbia – energetyka i szmaragdy

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano system energetyczny Kolumbii – kraju bogatego w paliwa kopalniane i szmaragdy. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Kolumbii, a całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.

Więcej w numerze 1-2018 ŚWE

Tagi