SŁOWO WSTĘPNE

Jerzy Barglik
Słowo wstępne Więcej

ELEKTROENERGETYKA

Kazimierz Jagieła, Marek Gała, Janusz Rak, Marian Kępiński
Parametry jakości energii elektrycznej pobieranej przez napędy wybranych walcarek hutniczych Więcej

NAPĘDY ELEKTRYCZNE

Jakub Bernatt, Maciej Bałkowiec, Marcin Barański, Stanisław Gawron, Tadeusz Glinka, Artur Polak
Silnik asynchroniczny pierścieniowy synchronizowany magnesami trwałymi Więcej

CO PISZĄ INNI

Tadeusz Glinka
Tematyka artykułów opublikowanych w kwartalniku „Maszyny elektryczne – Zeszyty problemowe” nr 1/2017 i 2/2017 Więcej

SYLWETKI ZASŁUŻONYCH ELEKTRYKÓW

Grzegorz Masłowski, Tadeusz Ochenduszko, Bolesław Pałac
Ks. Józef Herman Osiński (1738-1802) – pierwszy polski elektryk i autor pierwszego podręcznika z elektrotechniki Więcej

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Jan Strzałka
Historia Oddziału Lwowskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Cz. II Więcej

JUBILEUSZE

Tomasz E. Kołakowski
„Energetyka” ukończyła 70 lat… (cz. I) Więcej

KONKURSY WIEDZY TECHNICZNEJ


Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA” – zadania na zawody II stopnia Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

Benon Soppa
Inauguracyjne posiedzenie Rady Naukowej Pracowni Historycznej SEP Pdf

Benon Soppa
XXVIII Opolskie Dni Elektryki Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Teresa Machoń
Kadencja władz OZW SEP w pigułce Więcej

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (6 – 26 stycznia 2018 r.) Pdf