HISTORIA OPOLSKICH DNI ELEKTRYKI

Dwudziestopięciolecie Opolskich Dni Elektryki

Streszczenie: W artykule opisano realizację Opolskich Dni Elektryki w okresie od X do XXV ODE. Okres ten dotyczył pracy społecznej autora jako jednego z organizatorów ODE. Zmieniająca się sytuacja gospodarcza spowodowała zmiany w organizacji Opolskich Dni Elektryki. Niezależnie jednak od zmian w programie ODE były zawsze: wykłady naukowe obejmujące interesujące dziedziny elektrotechniki, prelekcje techniczne, wykłady historyczne i przyrodnicze. Od XI Opolskich Dni Elektryki na ich zakończenie wygłaszano referaty laureatów konkursów prac dyplomowych. Opolskie Dni Elektryki są przejawem współpracy pomiędzy Opolskim Odziałem Stowarzyszenia Elektryków Polskich i Wydziałem Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej.

Więcej w numerze 2-2015 ŚWE

Tagi