SZKOŁY ZAWODOWE

„OPOLSKI ELEKTRYCZNIAK NASZĄ DUMĄ” – z dziejów Zespołu Szkół Elektrycznych im. T. Kościuszki w Opolu

Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu, najstarsza szkoła zawodowa Opola i jedna z najstarszych w regionie, jest spadkobiercą placówek oświatowych, które istniały w budynku szkolnym od czasów międzywojennych. Ciągłość kształcenia zawodowego, trwająca ponad 80 lat, stanowi wyróżnik tej szkoły i jej wspaniałą tradycję. Decyzję o budowie obiektu dydaktycznego podjęto w 1927 roku, a powstał on w latach 1928-1929. Wybudowano go przy Moltkestrasse 39/41 (obecna ulica Tadeusza Kościuszki) w stylu niemieckiego funkcjonalizmu. Prosta, surowa bryła bez ornamentów, poziome pasma okien, znakomite proporcje i świetnie rozwiązane wnętrza sprawiają, że obiekt po dziś dzień może uchodzić za nowoczesny. Poddany w 2010 r. gruntownej modernizacji, spełnia obecnie wszystkie wymogi współczesnej placówki edukacyjnej. Uroczyste przekazanie budynku do użytku miało miejsce 25 czerwca 1929 r. Znalazły tu swoją siedzibę Miejska Szkoła Rzemieślnicza i Miejska Szkoła Handlowa. Do Miejskiej Szkoły Handlowej należały dodatkowo dwie placówki: Zawodowa Szkoła Kupiecka i Szkoła Zarządzania. Stan ten istniał do 1945 roku, przy czym z uwagi na działania wojenne, bombardowania i stacjonowanie w szkole jednostek Wehrmachtu, jesienią 1944 r. zajęcia lekcyjne zawieszono. Na przełomie 1944 i 1945 r. zorganizowano tu szpital wojskowy: najpierw niemiecki, później  radziecki.

Więcej w numerze 2-2015 ŚWE

Tagi