SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Rozpoczynając drugą edycję „nowego podejścia” do wydawania Śląskich Wiadomości Elektrycznych, mam wielką przyjemność przywitać Państwa w imieniu Podbeskidzia. Numer wrześniowo-październikowy dwumiesięcznika ŚWE przypada na bardzo bogaty okres wydarzeń w naszym regionie. Tradycyjne największe w Polsce targi energetyczne ENERGETAB 2015 z 736 wystawcami z 17 krajów Europy i Azji opisuje w swoich artykułach mgr inż. ­Ryszard Migdalski. Wiele urządzeń elektrycznych otrzymało nagrody i wyróżnienia w dziedzinie energetyki. Artykuł Panów Janusza Juraszka i Andrzeja Warachima przedstawia innowacyjne podejście do modernizacji rozdzielni wnętrzowych SN z punktu widzenia obserwowalności i sterowalności obiektów.
W tym roku nasz Oddział obchodził Jubileusz 55-lecia istnienia, z tej okazji otrzymaliśmy imię patrona Inż. Karola Franciszka Pollaka, wybitnego pioniera i wynalazcy przemysłu akumulatorowego. Artykuł o osiągnięciach wybitnego polskiego przedsiębiorcy i innowacyjnego inżyniera znajdziecie Państwo w artykule P. Szymczaka, R. Migdalskiego i K. Sitkiewicza. Jubileusz był okazją do wyróżnienia wiele Koleżanek i Kolegów członków Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP.
Wynalazek K. F. Pollaka w wyniku stosowania nowych technik i technologii ulega ciągłym modernizacjom, ulepszeniom uzyskując wciąż to nowe możliwości zastosowania. Baterie akumulatorów jako najbardziej ekologiczne źródło energii ma dzisiaj coraz większe zastosowanie w napędach pojazdów. Propozycje ciekawych rozwiązań znajdziecie Państwo w artykule Pana mgr. inż. Jarosława Wójcika z firmy Concept w Bielsku-Białej. Napędy elektryczne znajdują coraz to nowe obszary stosowania na przykład w wózkach transportowych czy w transporcie kolejowym. Sterowanie wózkami transportowymi opisuje w swoim artykule Pan mgr inż. Marian Cichoń, zaś transport kolejowy wielkich prędkości przeżył i opisuje w swoich „Dziennikach z wyprawy Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP do Chin” Kol. mgr inż. Wiesław Augustyniak. Baterie akumulatorów jako magazyny energii w instalacjach fotowoltaicznych i problemy przy projektowaniu tych instalacji przedstawia artykuł Pana Radosława Gutowskiego.
Najnowszym dzieckiem General Electric w Europie jest Inteligentna Fabryka General Electric Power Controls w Bielsku-Białej. Dyrektor mgr inż. Grzegorz Konior prezentuje firmę w zakresie asortymentu produktów oraz jakościowych procedur organizacji produkcji.
W niniejszym wydaniu znajdziecie Państwo także tradycyjne rozdziały jak: „Z naszych politechnik”, „Konferencje, seminaria, zjazdy”, „Targi, wystawy”, „Z życia Oddziału Bielsko-Bialskiego”, „Z życia Oddziału Opolskiego”, „Z życia Oddziału Zgłębia Węglowego”, „Kącik śląski”.
Życzę Wam miłej lektury niniejszego czasopisma, a z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, życzę wszystkim Państwu w imieniu własnym, Zespołu Redakcyjnego oraz Zarządu OBB SEP wielu miłych rodzinnych spotkań, satysfakcji z osiągnięć w życiu osobistym i zawodowym oraz w Nowym 2016 Roku spełnienia marzeń i sukcesów w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Z poważaniem
Prezes OBB SEP
mgr inż. Krzysztof Sitkiewicz

Bielsko-Biała, 5 listopada 2015 roku

 

Tagi