UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Poznanie oddziaływania prądu na człowieka

Streszczenie: Opisano historię poznania właściwości elektrycznych ciała człowieka. Przedstawiono badania wartości impedancji ciała człowieka oraz skutków powodowanych prądem rażeniowym.

Więcej w numerze 6-2015 ŚWE

Tagi