SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Drogie Koleżanki i Koledzy

Z przyjemnością rekomenduję Państwu kolejny numer „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowany i opracowany przez autorów z Oddziału Opolskiego SEP. Artykuły w nim zawarte opisują nowatorskie rozwiązania i technologie stosowane obecnie w branży elektrycznej oraz nawiązują do znamienitych elektryków historii elektryki polskiej.
W panelu poświęconemu tematyce Bezpieczeństwo w Elektryce proponujemy dwa artykuły poświęcone nowoczesnym technikom do szerokich zastosowań przygotowane przez naukowców z Politechniki Opolskiej.
Pierwszy – „Opracowanie algorytmu autonomicznego lotu dla bezzałogowego systemu latającego” opisuje możliwości sterowania lotem bezzałogowego systemu latającego w oparciu o wygenerowaną programowo trajektorię lotu z wykorzystaniem odbiorników GPS oraz barometrycznych czujników wysokości.
Drugi – „Zastosowanie systemu wizyjnego w skanerach 3D” prezentuje typy skanerów 3D, proces ich wykonania wraz z procesami skanowania opartymi o tworzenie chmury punktów.
W Sylwetkach Zasłużonych Elektryków nasz niestrudzony historyk prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz z zespołem prezentuje sylwetkę jednego z najaktywniejszych społecznie elektrotechników polskich okresu zaborów, pioniera w dziedzinie techniki prądu trójfazowego – Mariana Lutosławskiego.  
W kolejnej części poświęconej historii elektryki – Uchronić od zapomnienia – mgr inż. Krzysztof ­Rogowski w artykule „Trójfazowe układy prądu przemiennego siłą napędową naszego świata” przedstawia historię początków elektryfikacji na szeroką skalę i duże odległości z wykorzystaniem systemów transmisji prądu Nikoli Tesli ulepszone przez Michała Doliwo-Dobrowolskiego, które zapewniają światu powszechny dostęp do energii elektrycznej napędzającej rozwój naszej cywilizacji.
Kontynuując tematykę elektryfikacji pod tytułem „Jak powstała Elektrownia Miejska w Stanisławowie” prof. dr hab. inż. Jerzy Hickiewicz z zespołem przybliża nam inicjatorów, budowniczych i kulisy powstania w 1930 roku nowoczesnego zakładu elektrycznego z trzema zespołami prądotwórczymi o łącznej mocy 1,2 MW w Stanisławowie.
Elektromobilność stała się pretekstem do opowieści w Kąciku Śląskim o rozpoczętej w 1923 roku działalności Automobilklubu Śląskiego.
W kąciku Jubileusze znajdziemy informacje na temat 70. rocznicy czasopisma „Energetyka” wraz z sylwetkami twórców pisma oraz felieton poświęcony 10-leciu działalności Stowarzyszenia IEEE na Politechnice Opolskiej.
Doskonałym i tradycyjnym uzupełnieniem niniejszego wydania są kalendaria Oddziałów SEP działających na obszarze województwa śląskiego i opolskiego.
Na finał zapowiedź III Konferencji Naukowo-Technicznej pt. „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”.
Szanowni czytelnicy w imieniu swoim i Kolegów z Oddziału Opolskiego SEP serdecznie zapraszam do lektury niniejszego wydania „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

 

Prezes Oddziału Opolskiego SEP

Janusz Pisarek

Opole, 15 maja 2018 roku

Tagi