SŁOWO WSTĘPNE

Jerzy Barglik
Słowo wstępne Więcej

XXXVIII WALNY ZJAZD DELEGATÓW SEP

Stanisław Bolkowski, Jerzy Barglik
List do uczestników Zjazdu Więcej

Jerzy Barglik
Czy SEP stać na dwóch kandydatów na prezesa SEP? Więcej

ENERGETYKA SŁONECZNA

Henryk Klein
Badania odbiorcze, eksploatacyjne i pomiary instalacji fotowoltaicznych Więcej

ELEKTROTERMIA

Mieczysław Hering
Lewitacja magnetyczna Więcej

BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE

Stefan Gierlotka
Skutki patologiczne u porażonego prądem w pierwszych chwilach po zdarzeniu Więcej

Jolanta Karpowicz, Krzysztof Gryz
Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy – wymagania prawa pracy Więcej

NAUKI TECHNICZNE

Antoni Sawicki
Etos inżyniera we współczesnym społeczeństwie. Cz. V. Wpływ współczesnej polityki edukacyjnej na kreowanie etosu inżyniera Więcej

KĄCIK ŚLĄSKI

Andrzej Czajkowski
Śląskie Camino. Krótki przewodnik pielgrzyma Więcej

KSIĄŻKI, WYDAWNICTWA

Krzysztof Borkiewicz
Nowy cykl wydawnictw – Zeszyty historyczne Więcej

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Tomasz E. Kołakowski
Czerwiec 1939 – ostatnia wizyta Prezydenta Ignacego Mościckiego na Górnym Śląsku Więcej

Dariusz Świsulski
Krótka historia Sympozjum Historii Elektryki Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

Benon Soppa
Wycieczka techniczna do Lwowa członków Koła SEP nr 26 przy Elektrowni Opole Pdf


Dr hab. inż. Ryszard Beniak, prof. Politechniki Opolskiej – kandydat do Zarządu Głównego SEP w kadencji 2018-2022 Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP


Sylwetki kandydatów do władz centralnych i organów SEP w kadencji 2018-2022 – Oddział Gliwicki SEP Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (1 kwietnia – 26 maja 2018 r.) Pdf


Sylwetki kandydatów do władz centralnych i organów SEP w kadencji 2018-2022 – Oddział Zagłębia Węglowego SEP Pdf