SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy,
Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do zapoznania się z treścią kolejnego numeru 5/2018 „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”, przygotowanego do redakcji przez Oddział Gliwicki SEP im. St. Fryzego. Pragnę polecić Państwu interesujące artykuły opracowane przez członków naszego Oddziału. Okładka czasopisma nawiązuje do Jubileuszu 65-lecia powołania Oddziału i jego pierwszego prezesa prof. zw. i doktora honoris causa Politechniki Śląskiej Lucjana Nehrebeckiego. Powstanie Oddziału, jego strukturę i działalność, liczebność członków i Kół oraz sylwetki wybitnych działaczy Oddziału na przestrzeni 65-lecia omawia artykuł Kolegów: K. Gierlotki, A.S. Grabowskiego i J. Kapinosa
„65 lat Oddziału Gliwickiego SEP im. prof. Stanisława Fryzego”. Numer zawiera pięć artykułów naukowo-technicznych z  zakresu energetyki, metrologii, elektroenergetyki, techniki  świetlnej i układów sterowania.
W dziale tematycznym „Energetyka” prof. dr hab. inż. Jan Popczyk przedstawia artykuł „Transformacja energetyki. Paradygmatyczny triplet i mapa oraz trajektoria (cz. 1. i 2.)” omawiający zagadnienia transformacji współczesnej energetyki i ich wpływ na zmianę bilansów energetycznych. Analiza tych zmian pozwala na sformułowanie paradygmatów rozwojowych nowej energetyki prosumenckiej.
Artykuł opracowany przez prof. dr. hab. inż. Mariana Kampika „Czas i jego pomiar” przedstawia wybrane zagadnienia związane z genezą pojęcia czasu, próbami jego określenia podejmowanymi przez filozofów i fizyków oraz rozwojem na przestrzeni wieków narzędzi służących do pomiaru czasu.
W zakresie zagadnień elektroenergetycznych mgr inż. Kazimierz Boba w artykule „Rozporządzenie CPR  a wymagania stawiane kablom i przewodom elektrycznym” omawia wydane przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej Rozporządzenie nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. o materiałach budowlanych (w skrócie CPR),  w zakresie dotyczącym wymagań badania kabli i przewodów elektrycznych pod względem reakcji na działanie ognia. Zwrócono uwagę na występujące opóźnienia w krajowych uregulowaniach prawnych w zakresie wdrożenia wymagań dyrektywy CPR, odnośnie doboru przewodów elektrycznych w instalacjach obiektowych.
Kolejne dwa artykuły są rozwinięciem tematyki studenckich prac dyplomowych nagrodzonych w ostatnich edycjach „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”, organizowanego corocznie przez Oddział Gliwicki SEP. Artykuł inż. Grzegorza Zioło i dr. inż. Adama Pilśniaka „Goniometr fotometryczny”, z dziedziny „Techniki świetlnej”, omawia podstawowe definicje dotyczące oświetlenia i fotometrii oraz przedstawia sposoby reprezentowania przestrzennego rozkładu światłości lamp i opraw oświetleniowych. Zaprezentowano zrealizowane urządzenie tzw. goniometr fotometryczny, przydatny do wyznaczenia krzywych światłości źródła światła, które można  wykorzystać w procesie symulacji oświetlenia pomieszczeń. Artykuł mgr. inż. Sławomira Gandyry i dr. inż. Andrzeja Malchera „Moduły wejść/wyjść do sterownika PLC”, dotyczący tematyki „Układów sterowania", omawia zaprojektowane i zrealizowane karty wejść/wyjść do sterownika PLC. Sterowniki PLC są wykorzystywane powszechnie w zakładach przemysłowych, gdzie pełnią kontrolę nad przebiegiem procesów technologicznych. Karty wejść/wyjść są nieodzownym elementem każdego sterownika PLC zapewniającym odczyt standardowych sensorów oraz pozwalającym na sterowanie urządzeniami wykonawczymi.
W ramach tematyki jubileuszowej zamieszczono artykuł dr. inż. Tomasza Ruska „50 lat Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki”, który przedstawia rys historyczny ustanowienia Konkursu, jego cele i kryteria oraz organizatorów i laureatów pierwszej nagrody w ostatnich latach.  
W 2018 roku trzech zasłużonych działaczy Oddziału Gliwickiego SEP obchodziło Jubileusz urodzin. Jubileusz 90 -lecia urodzin obchodził mgr inż. Ludwik Pinko, Jubileusz 80-lecia urodzin prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka  i mgr inż. Waldemar Olech. Sylwetki Jubilatów, ich dorobek naukowy i zawodowy zawierają odpowiednie artykuły biograficzne.   
W zakresie tematyki konferencyjnej dr inż. Krzysztof Sztymelski, prof. dr hab. inż. Marian Pasko, dr inż. Piotr ­Holajn przedstawili przebieg i tematykę XLI Konferencji z Podstaw Elektrotechniki i Teorii Obwodów SPETO.
Tradycyjnie zamieszczamy kalendarium Oddziałów SEP: Gliwickiego, Opolskiego i  Zagłębia Węglowego.
Szanownym Czytelnikom życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”.

Prezes Gliwickiego Oddziału SEP

dr inż. Jan Kapinos

Gliwice, 25 września 2018 roku

Tagi