JUBILEUSZE

80-lecie urodzin prof. dr. hab. inż. Tadeusza Glinki

Zasłużony działacz Stowarzyszenia Elektryków Polskich, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej, profesor Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, dr hab. inż. Tadeusz Glinka obchodził w bieżącym roku jubileusz osiemdziesięciolecia urodzin. Jubilat urodził się 30 lipca 1938 r. w Lgocie Błotnej (gmina Lelów), w powiecie częstochowskim, jako czwarte z pięciorga dzieci Jana Glinki i Franciszki z domu Pawlik. W 1952 roku ukończył Szkołę Podstawową w sąsiedniej wsi Ślęzany, a w 1956 r. Liceum Ogólnokształcące w Żarkach. Egzamin dojrzałości zdał z wynikiem bardzo dobrym i w tym samym roku rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej. W 1961 r. ukończył z wynikiem bardzo dobrym studia na specjalności Maszyny Elektryczne. Promotorem jego pracy dyplomowej pt. „Pomiary właściwości komutacyjnych maszyn prądu stałego” był doc. dr inż. Jerzy Kubek. Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na Politechnice Śląskiej na etacie asystenta w Katedrze Maszyn Elektrycznych, którą kierował prof. Z. Gogolewski. W Katedrze Maszyn Elektrycznych (później Instytucie Maszyn i Urządzeń Elektrycznych) Tadeusz Glinka pracował od 1 listopada 1961 r. do 30 września 1985 r.

Więcej w numerze 5-2018 ŚWE

Tagi