SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Czytelnicy, Koleżanki i Koledzy

Po czteroletnim okresie przerwy Oddział Częstochowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich dedykuje Wszystkim Członkom i Sympatykom SEP kolejny szósty numer dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne”. Większość zamieszczonych artykułów została opracowana przez Autorów, członków Oddziału Częstochowskiego SEP. Jesteśmy dumni, że powiększamy stan liczebny naszych członków, działania nasze widoczne są w środowisku, dzięki czemu pozyskujemy nowych Członków Wspierających. Jednym z nich jest firma ELHAND Transformatory Sp. z o.o., której folder imponującego budynku wraz z widokiem transformatorów suchego
niskiego napięcia i olejowego średniego napięcia zdobi pierwszą okładkę Naszego dwumiesięcznika.
Aktualny numer czasopisma otwiera w dziale Modelowanie artykuł Panów dr Marka Gały, prof. Antoniego Sawickiego wraz z moim współautorstwem, który dotyczy modelowania łuku elektrycznego, jako elementu nieliniowego występującego w instalacjach pieców łukowych AC. Na skutek istnienia nieliniowości odbiornika, duże prądy pobierane z systemu elektroenergetycznego powodują zaburzenia w sieci czego rezultatem są znaczne zniekształcenia napięć. Kolejny artykuł mgr inż. Mirosława Łukiewskiego, tematycznie powiązany z poprzednim, dotyczy diagnostyki parametrów energii elektrycznej obiektów przemysłowych w oparciu o normę PN-EN-50160, ze szczególnym uwzględnieniem zmian wywołanych istnieniem wyższych harmonicznych napięć.
W dziale tematycznym Napędy Elektryczne, zespół z Politechniki Częstochowskiej w składzie dr Tomasz Garstka, prof. Henryk Dyja i prof. Marcin Knapiński w swej publikacji zatytułowanej „Modernizacja napędów walcarki laboratoryjnej DUO-300” prezentują cykl modernizacji półprzemysłowej walcarki hutniczej, którą wyposażają w nowoczesne energoelektroniczne systemy napędowe. W obszarze Elektrotechnologii prezentowany jest artykuł członków Koła Zakładowego SEP EthosEnergy w Lublińcu, mgr inż. Adama Kozakiewicza, mgr inż. Arkadiusza Kulika, dr inż. Macieja Wilka i mgr inż. Michała Mnicha, którego myślą przewodnią jest wyeksponowanie nowoczesnych systemów monitoringu zastosowanych w produkcji transformatorów blokowych o bardzo dużych mocach. W numerze szóstym Śląskich Wiadomości Elektrycznych zamieszczony jest obszerny cykliczny artykuł prof. Antoniego Sawickiego, poruszający zagadnienia etosu inżyniera we współczesnym społeczeństwie. W artykule tym Autor opisuje metody działania studentów w wyścigu do uzyskania dyplomu inżyniera. W bloku tematycznym Firmy i Ludzie, mgr inż. Michał Jagusiak, prezes Zakładu Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON opisuje parametry produkowanych nowoczesnych liczników energii elektrycznej jedno i trójfazowych wyposażonych w moduły komunkiacji bezprzewodowej GSM z kartą SIM, a także posiadające interfejs Wi-Fi z przeznaczeniem do pracy w środowisku internetowym. Kolejne dwa artykuły w grupie tematycznej Wspomnienia zredagował dr Aleksander Gąsiorski. W ostatnich latach odeszli od Nas zasłużeni ludzie dla częstochowskiej elektryki, a są to: założyciel i pierwszy dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej doc. dr inż. Jan Gottfried oraz wieloletni pracownik naukowo-dydaktyczny, były prezes Oddziału Częstochowskiego SEP prof. dr hab. inż. Zygmunt Biernacki. W Sprawach Stowarzyszeniowych Kol. Krzysztof Borkiewicz pisze na temat świadectw rekomendacyjnych przyznawanych przez OZW SEP w Katowicach. W Śląskich Wiadomościach jest bardzo obszerne kalendarium Oddziału Częstochowskiego SEP autorstwa dr A. Gąsiorskiego oraz mgr inż. Jolanty Niewiadomskiej, a także Z życia Oddziału Zagłębia Węglowego z przepięknym sprawozdaniem z Portugalii napisanym przez mgr inż. Bogumiła Dudka. Kalendarium OZW SEP zamieszcza mgr Barbara Adamczewska.
Szanowni Państwo, kończąc, życzę przyjemnej lektury czytając poszczególne artykuły zamieszczone w bieżącym numerze Śląskich Wiadomości Elektrycznych.  
Na zakończenie, składam Szanownemu Koleżeństwu najserdeczniejsze życzenia miłych, radosnych, zdrowych i przyjemnych Świąt Bożego Narodzenia, a Nowy 2019 Rok, Rok 100-lecia Stowarzyszenia Elektryków Polskich niechaj będzie dla Nas czasem nowych serdecznych doznań, życzliwości i nadziei w spełnieniu najskrytszych marzeń.

Prezes Oddziału SEP Częstochowa
prof. ATH. dr hab. inż. Kazimierz Jagieła
Członek Honorowy SEP

Częstochowa, 5 grudnia 2018 roku

 

 

Tagi