SPRAWY STOWARZYSZENIOWE

Świadectwa Rekomendacyjne SEP

Osiągnięcie sukcesu w gospodarce wolnorynkowej wymaga działań na najwyższym poziomie. Niewiele firm może stwierdzić, że osiągnęły sukces, gdyż nie ma jednoznacznej miary sukcesu, dlatego do zdefiniowania sukcesu niezbędne jest określenie jego wyznaczników.  
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Gemark Sp. z o.o. istnieje od 1990 roku na rynku handlu materiałami elektrycznymi. Od rozpoczęcia działalność minęło dwadzieścia osiem lat. Dzisiaj PHU Gemark Sp. z o.o. jest wiodącą firmą handlową w kraju, która może spełnić wszelkie oczekiwania klientów oferując profesjonalną obsługę w zakresie dostaw: osprzętu elektrycznego, źródeł światła, opraw oświetlenia ulicznego i przemysłowego, aparatów i urządzeń elektrycznych dla sieci prądu zmiennego i stałego. Czas prowadzenia działalności i stały wzrost wartości firmy to na pewno bardzo dobry wyznacznik sukcesu.
Firma ma charakter typowej jednostki organizacyjnej usługowo-handlowej i od lat jest znanym i cenionym dostawcą urządzeń elektrycznych, materiałów elektrotechnicznych, osprzętu elektrycznego źródeł światła. Prężność rozwojowa na przestrzeni minionych 28 lat funkcjonowania na krajowym rynku inwestycyjnym, zwłaszcza w obszarze trakcji kolejowej, pozwoliła Firmie uzyskać w roku 2004 Certyfikat z TÜV potwierdzający jej przygotowanie do zarządzania jakością. Dzięki temu Firma jest wiarygodnym i wysoko cenionym na krajowym rynku partnerem handlowym z branży elektrycznej.
W roku ubiegłym PHU Gemark Sp. z o.o. wystąpiła do Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich w Katowicach z wnioskiem o uzyskanie Świadectwa Rekomendacyjnego SEP. Świadectwa, które nobilituje firmę do grona najlepszych przedsiębiorstw. Rekomendacja jest potwierdzeniem zdolności firmy do świadczenia usług określonego rodzaju i produkcji określonych wyrobów o wysokim poziomie technicznym.
Oddział Zagłębia Węglowego SEP w Katowicach stale doskonali metody uzyskiwania świadectw rekomendacyjnych przez firmy naszego rejonu, zawsze dbając o partnerstwo w biznesie między firmami prywatnymi i państwowymi przedsiębiorstwami a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich.
W wyniku pozytywnego przeprowadzenia procedury postępowania rekomendacyjnego PHU Gemark Sp. z o.o. uzyskało Świadectwo Rekomendacyjne SEP nr 1/OZW/2017 na okres ważności jeden rok.
W bieżącym roku firma ponowiła wniosek o przedłużenie terminu ważności Świadectwa Rekomendacyjnego SEP. W oparciu o przeprowadzoną analizę powyższy wniosek o przedłużenie rekomendacji SEP został z przekonaniem i z satysfakcją złożony Komisji Kwalifikacyjnej SEP w Warszawie, a Komisja bez zastrzeżeń przedłużyła Rekomendację Stowarzyszenia Elektryków Polskich firmie PHU GEMARK Sp. z o.o. w zakresie wyżej wymienionym – na okres kolejnych trzech lat, tj. do 1 czerwca 2021 roku.
Świadectwo Rekomendacyjne nr 4/OZW/2018 zostało uroczyście wręczone prezesowi Zarządu firmy PHU Gemark Sp. z o.o. na wyjazdowym posiedzeniu Zarządu OZW SEP w TAURON Dystrybucja SA Oddział w Będzinie w dniu 11 czerwca br.
OZW SEP w Katowicach poświęca wiele uwagi i dokłada dużej staranności w utrzymywaniu dobrej, owocnej współpracy z przedsiębiorstwami działającymi na obszarze województwa śląskiego. Naszym zdaniem wszystkie firmy, które uzyskują na nasz wniosek Świadectwo Rekomendacyjne SEP, są polecane, jako przygotowane pod względem technicznym, organizacyjnym i proekologicznym do działania w rekomendowanym zakresie.

Tagi