ENERGETYKA

Birma – energetyka i rubiny

Streszczenie: W artykule scharakteryzowano system energetyczny Birmy – kraju o pięknej architekturze i znacznych zasobach surowców mineralnych. Krótko przybliżono gospodarkę oraz położenie kraju. Omówiono wytwarzanie, dystrybucję oraz przesył energii elektrycznej Birmy, a ­całość bogato zilustrowano licznymi przykładami.

Więcej w numerze 1-2019 ŚWE

Tagi