INNOWACJE ELEKTRYCZNE I ENERGETYCZNE

Projektowanie systemów zintegrowanych z magazynami energii – wybrane aspekty

Streszczenie: W artykule zwrócono uwagę na prognozy rozwoju sektora elektroenergetycznego oraz czynników na niego wpływających. Stwierdzono, iż rosnące potrzeby energetyczne oraz walka o ochronę klimatu istotnie wpłyną na zmianę globalnego mixu energetycznego, w którym coraz większy udział będą stanowiły źródła odnawialne, a co za tym idzie nastąpi znaczny rozwój sektora magazynów energii.  Opisano przykłady projektów w dużej skali, koncepcję biznesową i planowanie oraz proces projektowania magazynów energii, a także ich bezpieczeństwo.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

Tagi