INNOWACJE ELEKTRYCZNE I ENERGETYCZNE

Nowe rozwiązania techniczne firmy ELEKTROBUDOWA SA

Streszczenie: W artykule przestawiono informację odnośnie rozwoju produktów oferowanych przez ELEKTROBUDOWĘ SA w zakresie SN i WN. Pokazano najistotniejsze rozwiązania rozdzielnic SN wprowadzone do produkcji w ostatnim czasie a posiadające jedne z najwyższych lub wręcz najwyższe parametry techniczne w swoich kategoriach. Ponadto przedstawiono inne ciekawe rozwiązania konstrukcyjne stosowane w rozdzielnicach SN wprowadzone przez ELEKTROBUDOWĘ. Jedną z ostatnich rozdzielnic wprowadzonych do produkcji jest OPTIMA 24 – rozdzielnica w izolacji gazowej SF6. Rozdzielnica ta ofertowana jest z wyłącznikiem także opracowanym przez zespół konstruktorów ELEKTROBUDOWY posiadający bardzo wysoką wytrzymałość mechaniczną – rzadko spotykaną w wyłącznikach rozdzielnic SF6. Rozdzielnicę tą można także wyposażyć w wyłącznik z napędem elektromagnesowym, co stanowi unikalną cechę tych rozdzielnic. Ponadto przedstawiono możliwości jakie posiada system monitorowania kluczowych parametrów rozdzielnicy stanowiący jeden z ważnych elementów zwiększenia bezpieczeństwa obsługi oraz minimalizujący koszty użytkowania rozdzielnic SN oferowanych przez ELEKTROBUDOWĘ. Opisano także nietypowe adaptacje rozwiązań konstrukcyjnych dla rozdzielnic WN w izolacji gazowej SF6 – OPTIMA 145, które wpływają na zwiększenie możliwości sprzedaży tych rozdzielnic.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

Tagi