BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE

Organizacja prac pod napięciem w Polsce

Streszczenie: Organizacja techniki prac pod napięciem (PPN) na urządzeniach prądu przemiennego 50Hz o różnych poziomach napięcia nie jest objęta w Polsce systemowym rozwiązaniem. Krajowe koncerny energetyczne kształtują ją pod kątem własnych możliwości starając się poprawić jakość i efektywność pracy sieci dystrybucyjnej i przesyłowej. Impuls do rozwoju tej techniki dano w latach 1973-76 tworząc pod egidą ówczesnych władz energetyki pierwsze przepisy regulujące wykonywanie tych prac, poparte ostatnim Rozporządzeniem MG ds. wymagań BHP przy urządzeniach energetycznych z 2013 roku. W artykule zamieszczono aktualny przegląd osiągnięć i zamierzenia rozwojowe w technice PPN w sieciowej energetyce zawodowej.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

Tagi