EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

Grupa Kapitałowa JSW – ekologiczna efektywność energetyczna

Streszczenie: W artykule opisano działania podjęte przez Grupę Kapitałową JSW w ramach Programu Inteligentna Kopalnia mające na celu poprawę efektywności energetycznej w Grupie. Realizacja wprowadzanych rozwiązań spowoduje zmniejszenie kosztów produkcji ponoszonych przez zakłady górnicze oraz wpłynie na poprawę środowiska naturalnego.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

 

Tagi