KĄCIK ŚLĄSKI

Dziewięćdziesiąt lat gmachu Sejmu Śląskiego

W roku 2014, w trakcie prac remontowych, w fasadzie wejścia do historycznego gmachu Sejmu Śląskiego, dzisiaj siedziby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odkryto wmurowany tam 85 lat wcześniej dokument. Oczom pracowników wykonujących prace renowacyjne ukazała się tajemnicza tuba z nieoczekiwaną zawartością. Dokument okazał się aktem erekcyjnym umieszczonym w tym miejscu podczas oddawania budynku do użytku w roku 1929. Za sprawą  specjalistów z Działu Ochrony i Konserwacji Zbiorów Biblioteki Śląskiej i dzięki drugiej kopii aktu, zachowanej w Archiwum Państwowym, zniszczony zębem czasu dokument udało się częściowo odrestaurować. Fakt odkrycia aktu erekcyjnego nasunął obecnym gospodarzom budynku, pomysł wmurowania w tym samym miejscu kapsuły czasu, która po kolejnych 90 latach będzie mogła świadczyć o dzisiejszym świecie.

Więcej w numerze 3-2019 ŚWE

Tagi