SYLWETKI ZASŁUŻONYCH ELEKTRYKÓW

W 100. rocznicę urodzin... Antoni Marian Plamitzer (1916-2001)

Streszczenie: W artykule przedstawiona jest sylwetka wybitnego nauczyciela akademickiego, wychowawcy wielu pokoleń elektryków profesora Antoniego Plamitzera. Swoją pracę naukową rozpoczął na Politechnice Lwowskiej, po II wojnie pracował na Politechnice Śląskiej, a w latach 60-tych XX wieku związał się z Opolem, gdzie był organizatorem i pierwszym dziekanem Wydziału Elektrycznego Politechniki Opolskiej. Najważniejszym jego dziełem jest podręcznik akademicki "Maszyny elektryczne" , który ukazał się w nakładzie ponad 55 tys egzemplarzy i był podstawowym podręcznikiem wielu pokoleń absolwentów szkół technicznych.

Czytaj cały artykuł..