SYLWETKI ZASŁUŻONYCH ELEKTRYKÓW

Moja przygoda z prof. Romanem Dzieślewskim

Streszczenie: Artykuł przybliża postać Romana Dzieślewskiego pierwszego polskiego profesora elektrotechniki na Politechnice Lwowskiej, który był również rektorem tej uczelni. Opisuje jego dorobek oraz wkład w rozwój polskiego wyższego szkolnictwa elektrotechnicznego. W artykule opisano zakończone sukcesem starania prof. Jerzego Hickiewicza o renowację grobu prof. Dzieślewskiego oraz relację z uroczystości odsłonięcia  odnowionego grobowca w roku 2013.

Czytaj cały artykuł..