KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Konferencja Naukowo-Techniczna Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle

W dniach 15-17 czerwca 2016 r. w Hotelu Zamek na Skale w Trzebieszowicach k. Lądka Zdroju odbyła się I Konferencja Naukowo-Techniczna „Energooszczędne Napędy Przekształtnikowe w Przemyśle”. Organizatorem Konferencji była Katedra Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Współorganizatorami Konferencji byli: Instytut Układów Elektromechanicznych i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Opolskiej, Oddział Opolski Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz firmy: DANFOSS Poland sp. z o.o. i JADAN Automatyka sp. z o.o. Konferencja została zorganizowana pod patronatem dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej prof. dr. hab. inż. Waldemara Rebizanta, Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej (PTETiS) oraz firmy z grupy kapitałowej KGHM – INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o. Przewodniczącą Komitetu programowego i gospodarzem Konferencji była prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska – kierownik Katedry Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej.
Konferencja zorganizowana została jako spotkanie specjalistów i praktyków z ośrodków naukowych i przemysłowych, zajmujących się szeroko pojętą tematyką napędów elektrycznych. Stanowiła forum do wymiany doświadczeń i prezentacji najnowszych prac dotyczących projektowania, eksploatacji i diagnostyki napędów elektrycznych. Udział w Konferencji wzięli pracownicy naukowi z Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Opolskiej oraz przedstawiciele przemysłu i energetyki zawodowej. Tematyka I Konferencji ENPP 2016 podzielona została na pięć sesji plenarnych: „Problemy eksploatacji przekształtnikowych napędów elektrycznych w przemyśle” – przewodniczący: prof. dr hab. inż. Teresa Orłowska-Kowalska (Politechnika Wrocławska), „Problemy energooszczędności w napędach z przemiennikami częstotliwości” – przewodniczący: mgr inż. Ryszard Biernacki (KGHM Polska Miedź SA), „Współpraca przemienników częstotliwości z nowoczesnymi silnikami energooszczędnymi – Dyrektywa Ecodesign” – przewodniczący: dr hab. inż. Jan Zawilak (Politechnika Wrocławska), „Jakość energii elektrycznej i jej wpływ na pracę napędów elektrycznych” – przewodniczący: dr hab. inż. Ryszard ­Beniak (Politechnika Opolska) i „Monitorowanie i diagnostyka napędów elektrycznych z przemiennikami częstotliwości” – przewodniczący: dr inż. Zbigniew Ławrowski (Energotest-Diagnostyka sp.z o.o.).
Przez cały drugi dzień Konferencji do zwiedzania dostępne było mobilne stanowisko wystawiennicze firmy Danfoss Poland sp. z o.o., w którym prezentowana była najnowsza oferta handlowa VLT® i VACON.
Ciekawostką wzbudzającą bardzo duże zainteresowanie odwiedzających samochód wystawienniczy była możliwość zapoznania się z aplikacjami firmy Danfoss opartych na przetwornicach VLT® oraz VACON, poprzez odbycie „wirtualnego spaceru” w okularach 3D po instalacjach technologicznych, na których zabudowane zostały urządzenia firmy Danfoss.

Do każdej z sesji plenarnych wybrano referaty, których autorami byli przedstawiciele ośrodków naukowych, jak i referaty, których autorami byli przedstawiciele przemysłu.
Połączenie zaprezentowanej podczas każdej z sesji plenarnej wiedzy teoretycznej, nowinek technicznych ze świata nauki w zderzeniu z doświadczeniami praktycznymi z udanymi, jak również nie udanymi wdrożeniami aplikacji w przemyśle oraz doświadczeniami eksploatacyjnymi różnych układów napędowych wywoływało burzliwą a zarazem bardzo ciekawą dyskusję pomiędzy uczestnikami Konferencji.
Na koniec drugiego dnia Konferencji zorganizowana została sesja posterowa, podczas której swoje krótkie referaty wygłosili przedstawiciele firm, które prezentowały się również na stoiskach wystawienniczych, przedstawiając swoje rozwiązania techniczne oraz specjalistyczną ofertę handlową z branży szeroko pojętych układów napędowych oraz ich diagnostyki.
Na zakończenie Konferencji rozstrzygnięty został konkurs na najlepsze stoisko wystawiennicze. Puchar otrzymała firma INOVA Centrum Innowacji Technicznych sp. z o.o.

W Konferencji wzięło udział prawie 100 uczestników, co jak na pierwszą edycję uznać należy za duży sukces.
Organizatorzy zamykając Konferencję wyrazili nadzieję, że podczas II edycji Konferencji, która ma być organizowana w pierwszej połowie czerwca 2017 r. uda się w jeszcze większym stopniu doprowadzić do połączenia wiedzy naukowej z doświadczeniami wyniesionymi z życia codziennego.

Organizatorzy chcą stworzyć cykliczną Konferencję, na której spotykać się będą przedstawiciele nauki oraz szeroko pojętego przemysłu oraz energetyki zawodowej.

Czytaj cały artykuł..

Tagi