Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

Podpisanie Ramowej Umowy o współpracy pomiędzy Zarządem Głównym SEP a Opolskimi Uczelniami

W dniu 10 czerwca 2016 r. na terenie Politechniki Opolskiej odbyło się wyjazdowe zebranie ZG SEP. W pierwszej części zebrani mieli okazję zwiedzić pracownie Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki w nowym Kampusie Politechniki. Te obiekty zostały wybudowane na terenie dawnych koszar dzięki ogromnemu grantowi zdobytemu przez uczelnię i obecnie są wizytówką Politechniki. Podczas spotkania historię Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki oraz aktualną ofertę edukacyjną dla studentów przedstawił zebranym dziekan wydziału prof. dr hab. Marian Łukaniszyn.
Kolejnym punktem zebrania było podpisanie Ramowej Umowy o współpracy pomiędzy Politechniką Opolską a Stowarzyszeniem Elektryków Polskich. To historyczne dla obu stron porozumienie podpisali ze strony Politechniki – prorektor dr hab. inż. Krystyna Macek-Kamińska oraz prof. dr hab. Marian Łukaniszyn, a ze strony ZG SEP – prezes dr inż. Piotr Szymczak oraz z upoważnienia ZG prezes Oddziału Opolskiego SEP mgr inż. Leszek Kosiorek.
Następnie odbyło się posiedzenia ZG SEP, w którym omówiono bieżące zagadnienia związane z funkcjonowaniem Stowarzyszenia. Obrady prowadził prezes SEP Piotr Szymczak.
Po zakończeniu zebrania Zarządu jego uczestnicy udali się na teren Uniwersytetu Opolskiego, gdzie odbyło się spotkanie z władzami uczelni z ustępującym rektorem prof. dr. hab. Stanisławem Nicieją oraz nowo wybranym rektorem prof. dr. hab. Markiem Masnykiem na czele.
Głównym punktem tej wizyty było podpisanie umowy o współpracy między Stowarzyszeniem Elektryków Polskich a Uniwersytetem Opolskim. Ważnym efektem tej współpracy ma być powołanie połączonej komórki historyków i elektryków, którzy mieliby zajmować się opracowaniem biografii wybitnych polskich elektryków. Inicjatywa ta powstała z okazji zbliżającej się rocznicy 100-lecia istnienia SEP-u, aby pamięć po wybitnych elektrykach pozostała w pamięci dla następnych pokoleń.
Po części oficjalnej gospodarz prof. dr hab. Stanisław Nicieja oprowadził uczestników po wzgórzu uniwersyteckim i przedstawił trudną historię jego powstania oraz plany na przyszłość.

Czytaj cały artykuł..

Tagi