UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Zanim powstało Stowarzyszenie Elektrotechników Polskich. Działalność stowarzyszeniowa polskich elektrotechników przed odzyskaniem niepodległości

Streszczenie: Artykuł opisuje działalność elektryków polskich przed wybuchem oraz w trakcie trwania I wojny światowej. Działalność ta po odzyskaniu niepodległości mogła zostać zespolona w organizację ogólnonarodową zrzeszającą wszystkich polskich elektryków. Doszło do tego w trakcie Ogolnopolskiego Zjazdu Elektrotechników, który odbył się w Warszawie w dniach 7-9 czerwca 1919 roku. Powstało wtedy Stowarzyszenie Elektryków Polskich.

Więcej w numerze 4-2019 ŚWE

Tagi