WYDARZENIA W ENERGETYCE

Nasz Patron – św. Maksymilian Maria Kolbe

14 sierpnia wszystkie osoby związane z elektroenergetyką, czyli wytwarzaniem, przesyłem i rozdziałem energii elektrycznej, obchodzą swoje święto – Dzień Energetyka. Ten dzień jest zbieżny z datą 14 sierpnia 1941 roku – datą męczeńskiej śmierci św. Maksymiliana Marii Kolbe – Patrona Energetyków. Jego wybór na patrona energetyki wynika nie tylko z datowania rocznicy jego śmierci, zbieżnej ze świętem energetyka, ale przede wszystkim z racji jego zainteresowań wynalazczością i elektryką.

Więcej w numerze 4-2019 ŚWE

Tagi