SŁOWO WSTĘPNE

Jerzy Barglik
Słowo wstępne Więcej

ELEKTROENERGETYKA

Herbert Leopold Gabryś
Elektroenergetyka w Polsce 2020 … jak jest, ku czemu zmierzamy Więcej

Bogdan Węglowski
Cyfrowa automatyka zabezpieczeniowa w oparciu o standard IEC 61850 zaimplementowana w zabezpieczeniach serii UTX firmy Computers & Control Więcej

BEZPIECZEŃSTWO W ELEKTRYCE

Bogumił Dudek
Konieczność weryfikacji pracy komisji kwalifikacyjnych: od sprawdzania wiedzy do predyspozycji zawodowych. Cz. II. Więcej

Krzysztof Borkiewicz
Nowe rozporządzenie dotyczące bezpieczeństwa i higieny przy urządzeniach energetycznych Więcej

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Tomasz E. Kołakowski
Zarys historii elektroenergetyki polskiej na terenie Górnego Śląska (wybrane zagadnienia) Więcej

WYWIADY ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH


Wywiad z mgr. inż. Tomaszem Kołakowskim, Członkiem Honorowym SEP Więcej

KĄCIK ŚLĄSKI

Andrzej Czajkowski
Chleb, Rozbark i św. Jacek Więcej

KSIĄŻKI, WYDAWNICTWA

Jerzy Barglik
„Elektryczny Lwów” Więcej

Jerzy Barglik
Tadeusz Glinka, Sławomir Szymaniec: „Eksploatacja i diagnostyka maszyn elektrycznych i transformatorów” Więcej

KONFERENCJE, SEMINARIA, ZJAZDY

Krzysztof Borkiewicz
Seminarium pt.: „CYFROWE STACJE ELEKTROENERGETYCZNE” Więcej

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP

Szymon Ciura
Kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP (4 października 2019 r. – 1 lutego 2020 r.) Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU OPOLSKIEGO SEP

Benon Soppa
Konkurs na najlepszą pracę dyplomową absolwentów Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej Pdf

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (2 grudnia 2019 r. – 13 stycznia 2020 r.) Pdf