ELEKTROSTATYKA

Badania elektrostatyczne modeli paneli HPVNRB wykonanych w skali 1:5

Streszczenie: Opisano przebieg badań laboratoryjnych parametrów elektrostatycznych dwóch modeli paneli fotowoltaicznych wykonanych w skali 1:5, przeprowadzonych w Pracowni Elektrostatyki Zakładu BR GIG. Badania zrealizowano w ramach koordynowanego przez GIG europejskiego programu SOLAR-ERA.NET projektu CEFRABID.

Więcej w numerze 2-3/2020 ŚWE

Tagi