UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Historia Oddziału Wileńskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich (1931-1939)

Streszczenie: Artykuł prezentuje dzieje Oddziału Wileńskiego SEP, poprzedzone opisem wcześniejszej działalności elektryków wileńskich w Stowarzyszeniu Techników w Wilnie. Przedstawia proces powstania Oddziału, a także charakterystykę jego działalności aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Omawia też najważniejsze wydarzenie w historii Oddziału, jakim była organizacja VIII Walnego Zgromadzenia SEP w Wilnie.

Więcej w numerze 4/2020 ŚWE

Tagi