SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Koleżanki i Koledzy

Zapraszam do zapoznania się z treścią kolejnego wydania „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Numer 5-6/2020 naszego czasopisma został zredagowany przez Oddział Gliwicki SEP im. St. Fryzego, przy współudziale Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Pragnę polecić Państwu interesujące artykuły opracowane przez członków naszego Stowarzyszenia i pracowników firm przemysłowych współpracujących z Oddziałami.
Okładka czasopisma nawiązuje do Jubileuszu 70-lecia działalności ZPBE „Energopomiar” Sp. z o.o. w Gliwicach, członka wspierającego Oddziału Gliwickiego SEP. W dziale tematycznym „Elektroenergetyka” przedstawiono dwa artykuły. Zespół autorów z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. (Dawid Buła, Marcin ­Maciążek, Anna Piwowar) przedstawia artykuł „Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej” omawiający zagadnienia analizy i metody poprawy wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej, jakimi są: zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach napięć i prądów oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Zaproponowany system to połączenie oprogramowania informatycznego z rozwiązaniami technicznymi, które będzie prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń elektrycznych, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa pracy sieci zasilających. Zespół autorów: Zbigniew Kaczmarczyk, Krzysztof Bodzek, Krystian Frania z  Katedry Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. oraz Adam Ruszczyk z Korporacyjnego Centrum Technologicznego ABB w artykule „Kaskady cewek sprzężonych magnetycznie – właściwości, projektowanie, przykłady” prezentuje problematykę bezprzewodowego przesyłu energii elektrycznej za pomocą kaskad cewek sprzężonych magnetycznie, na względnie duże odległości (odległości przekraczające średnice cewek biorących udział w przesyle). Scharakteryzowano ogólne właściwości kaskad cewek, zaproponowano metodę ich projektowania oraz przedstawiono kilka przykładów projektowych. W dziale tematycznym „Energetyka słoneczna” Krzysztof Sztymelski  z Katedry Elektrotechniki i Informatyki Wydziału Elektrycznego Pol. Śl. w artykule „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych” przedstawia podstawowe zagadnienia związane z instalacjami fotowoltaicznymi w budynkach mieszkalnych, w szczególności dobór mocy instalacji do zapotrzebowania budynku, dobór komponentów instalacji: falownika, osprzętu sieciowego oraz wymagania prawne w zakresie przyłączenia instalacji do systemu. Autorzy: ­Przemysław Kędzierski i Tomasz Skowronek z Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach w artykule „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Część 3. Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem” przedstawiają aktualne wymagania prawne oraz aspekty bezpieczeństwa w zakresie właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych, stosowanych w maszynach i urządzeniach pracujących w wyrobiskach górniczych.
Prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik w ramach tematyki „Poczet Dziekanów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej” przedstawia sylwetkę, dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny prof. dr hab. inż. Pawła Sowy, dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w latach 2012-2020.
W zakresie tematyki konferencyjno-seminaryjnej przedstawiono trzy szczegółowe sprawozdania z odbytych konferencji i seminariów. W dniach 8-9 października 2020 r. odbyło się XXII Sympozjum Informacyjno-Szkoleniowe Diagnostyka i Remonty Urządzeń Energetycznych, którego organizatorem było „Pro Novum” Sp. z o.o. w Katowicach. Tematem przewodnim Sympozjum była „Diagnostyka źródłem wiedzy dla strategii eksploatacji”. Dr inż. ­Bogusław ­Kasperczyk przedstawił przebieg i tematykę 52. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, która odbyła się w dniach 7-9 września 2020 r. w Podlesicach k. Zawiercia, natomiast prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik zrelacjonował przebieg zdalnego IX Seminarium Historycznego poświęconego Członkowi Honorowemu SEP Lucjanowi Nehrebeckiemu, które odbyło się w dniu 13 listopada 2020 r.
W ramach tematyki wspomnieniowej mgr inż. Ludwik Pinko przedstawia sylwetkę profesora Lucjana Nehrebeckiego, jego drogę życiową, przebieg pracy zawodowej, w szczególności jego zasługi dla polskiej elektroenergetyki jako założyciela ZPBE „Energopomiar” Sp. z o.o. w Gliwicach. Dr inż. Tomasz Rusek przedstawia sylwetkę dr inż. Mariana Mikruta, jego działalność na Politechnice Śląskiej i w Oddziale Gliwickim SEP oraz osobiste kontakty z okresu wspólnej pracy zawodowej i stowarzyszeniowej. W ramach „Kącika Śląskiego” mgr inż. Andrzej Czajkowski przybliża działalność Stowarzyszenia WRAZIDLOK zajmującego się pokazaniem ważnych postaci w historii śląskiego przemysłu, którzy znacząco zmieniali krajobraz przemysłowy i kulturalny Górnego Śląska (projekt „Szlakiem Magnatów Przemysłowych”).     
Prof. dr hab. inż. Stefan Paszek i dr hab. inż. Dariusz Grabowski prof. Pol. Śl. przedstawiają sylwetkę, dorobek naukowo-dydaktyczny i organizacyjny, członka SEP prof. dr hab. inż. Janusza Walczaka, zmarłego w dniu 12 lutego 2020 r.  Prof. dr hab. inż. Tadeusz Glinka przedstawia sylwetkę, działalność naukowo-dydaktyczną i organizacyjną, członka SEP dr hab. inż. Bronisława Draka prof. Pol. Śl., zmarłego w dniu 28 sierpnia 2020 r.   
Zamieszczamy kalendarium Oddziału Gliwickiego SEP i Oddziału OZW SEP.
Życzę przyjemnej lektury niniejszego numeru „Śląskich Wiadomości Elektrycznych”. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzę miłego spędzenia Świąt w gronie rodzinnym, a w Nowym Roku dużo radości, szczęścia i zdrowia.

 

Prezes Oddziału Gliwickiego SEP

dr inz. Jan Kapinos

 

Gliwice, 4 grudnia 2020 r.

Tagi