ELEKTROENERGETYKA

Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej

Streszczenie: Materiał przedstawiony w artykule dotyczy zagadnień analizy i metod poprawy wybranych wskaźników jakości energii elektrycznej. Przedstawiono w nim częściowe wyniki prac realizowanych w ramach projektu dotyczącego rozproszonego systemu poprawy jakości energii elektrycznej. Tematycznie projekt związany jest z dwoma bardzo ważnymi parametrami jakości energii elektrycznej jakimi są zawartość wyższych harmonicznych w przebiegach prądów i napięć oraz moc bierna pobierana z sieci zasilającej. Proponowany system to połączenie oprogramowania z rozwiązaniami technicznymi, które będą prowadzić do poprawy warunków pracy urządzeń, obniżenia strat oraz stabilności i bezpieczeństwa sieci zasilających.

Więcej w numerze 5-6/2020 ŚWE

Tagi