ELEKTROSTATYKA

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ. Część 3. Zagrożenia elektrostatyczne w strefach zagrożonych wybuchem

Streszczenie: W artykule przedstawiono wymagania prawne oraz poruszono aspekt bezpieczeństwa w zakresie właściwości elektrostatycznych w strefach zagrożonych wybuchem. Coraz częściej pojawiają się problemy z odpowiednią oceną właściwości elektrostatycznych materiałów i wyrobów z tworzyw sztucznych stosowanych w wyrobiskach górniczych. Wymagania polskiego ustawodawstwa są lakoniczne i nakreślają tylko ogólnie cechy bezpieczeństwa. Ostateczna decyzja wyboru materiałów czy wyrobów zawsze należy do kierownika ruchu zakładu górniczego. Jej wybór powinien być podparty wiedzą naukową.

Więcej w numerze 5-6/2020 ŚWE

Tagi