WSPOMNIENIE

Profesor Lucjan Nehrebecki – założyciel ENERGOPOMIARU

Lucjan Nehrebecki urodził się 13 listopada 1900 roku w Lepsińsku w dalekim Turkiestanie, gdzie jego ojciec jako lekarz wojskowy w stopniu majora pełnił służbę w armii carskiej. Pięć lat później cała rodzina przeniosła się do Guberni Petersburskiej, a ojciec objął kierownictwo w szpitalu dziecięcym we Wrudzie, który należał do fundacji Marii Fiedorowej, matki cara. W tym samym roku ojciec został przeniesiony do szpitala w Plusie. Tutaj Profesor spędzał swoje lata dziecięce. W 1910 roku Lucjan zdał egzamin do pierwszej klasy szkoły fundacji Księcia Piotra Giergiewicza Olendburskiego w Łudze. Była to placówka o programie średnich szkół realnych typu wojskowego, oparta na regulaminach szkół kadeckich, gdzie obowiązywała wojskowa dyscyplina. W szkole tej Lucjan spędził 3 lata. Wiedzę o Polsce mógł chłonąć tylko podczas wizyt w domu rodzinnym. Duży wpływ na wychowanie patriotyczne miała jego matka, która przypominała mu, iż jest prawnukiem generała Józefa Chłopickiego.

Więcej w numerze 5-6/2020 ŚWE

Tagi