Z ŻAŁOBNEJ KARTY

Wspomnienie o Bronisławie Draku, dr. hab. inż. prof. Politechniki Śląskiej (1940-2020)

Bronisław Drak urodził się 2 stycznia 1940 r. w Wierzbnej koło Jarosławia. Jego Ojciec był rzeźbiarzem ludowym zarejestrowanym w Ministerstwie Kultury i Sztuki. Rzeźbił w drewnie. Bronek opracował i wydał w 2008 r. piękny kolorowy album prac Ojca pt. „Mój ojciec rzeźbiarzem ludowym był”. Sprezentował mi album i jedną z rzeźb Ojca – Chrystusa na krzyżu. W albumie Bronek pisze: „Ojciec rzeźbił przede wszystkim figury Jezusa Frasobliwego, Mękę Jezusa składaną w butelce, Jezusa ukrzyżowanego oraz całe cykle postaci z ludu: np. „Praca na roli”, „Kobieta wiejska”. Rzeźby te znajdują się w wielu muzeach w kraju i za granicą.”  

Więcej w numerze 5-6/2020 ŚWE

Tagi