ENERGETYKA SŁONECZNA

Od silników pneumatycznych dla górnictwa do pneumatycznych magazynów energii elektrycznej o wielkiej pojemności

Streszczenie: Przedstawiono prototypowe rozwiązanie fotowoltaicznych drogowych (kolejowych) ekranów akustycznych, powstałe w ramach projektu CEFRABID, realizowanego w ramach europejskiego programu SOLAR-ERA.NET, w którym energia słoneczna pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, stanowiących integralną część takiego ekranu, gromadzona jest w konwencjonalnych akumulatorach. Docelowo inną alternatywą dla przesyłania pozyskiwanej energii elektrycznej bezpośrednio do sieci są możliwości wykorzystania bardziej zaawansowanych wielkoskalowych magazynów energii, np. magazynów pneumatycznych. Proponowana jest możliwość ich hybrydowego powiązania z sekwestracją dwutlenku węgla pod ziemią.

Więcej w numerze 1/2021 ŚWE

Tagi