ELEKTROSTATYKA

OCHRONA PRZED ELEKTRYCZNOŚCIĄ STATYCZNĄ. Część 4. Metody symulacji wyładowań elektrostatycznych

Streszczenie: W artykule opisano dwie metody badań dynamicznych właściwości elektrostatycznych. Pierwszą z metod jest badanie czasu zaniku ładunku z monitora naładowanej płyty (CPM – Charged Plate Monitor), natomiast druga to nanoszenie ładunku na badany obiekt z symulatora wyładowań skonstruowanego w Głównym Instytucie Górnictwa oraz badanie zachowania się tego ładunku. W artykule opisano badania zrealizowane w GIG. Obiektami były modele układu człowiek - obuwie - podłoga w konfiguracji z różnym typem obuwia.

Więcej w numerze 1/2021 ŚWE

Tagi