KSIĄŻKI, WYDAWNICTWA

Monografia prof. Józefa Węglarza ukazała się drukiem

18 lutego 2020 roku minęła 120. rocznica urodzin prof. Józefa ­Węglarza, a 20 maja tego samego roku 40. rocznica Jego śmierci. Te dwie okrągłe rocznice zamykające klamrą życie i działalność Profesora stały się znakomitą okazją do przypomnienia sylwetki tego niezwykłego człowieka: nauczyciela akademickiego – wychowawcy wielu pokoleń elektryków, wybitnego naukowca, uznanego autorytetu w dziedzinie elektrotechniki i maszyn elektrycznych. Zwłaszcza, że Stowarzyszenie Elektryków Polskich wspólnie z Polskim Towarzystwem Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej zgodnymi uchwałami ustanowiło rok 2020 rokiem prof. Józefa Węglarza. Nawiasem mówiąc było to już drugie podejście do tej inicjatywy. Planowano ustanowienie roku Profesora dziesięć lat wcześniej, czyli w 2010 roku. Ale wówczas ostateczne postanowiono odłożyć o 10 lat tę decyzję. SEP ustanowił rok prof. Stanisława Fryzego, a PTETiS Wojciecha Urbańskiego.

Więcej w numerze 1/2021 ŚWE

Tagi