SŁOWO WSTĘPNE

Jerzy Barglik
Słowo wstępne Więcej

MASZYNY ELEKTRYCZNE

Tadeusz Glinka
Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi Więcej

INFORMATYKA

Bartosz Koreń, Krzysztof Kowalczyk, Milosz Kulig, Wojciech Jaros, Sebastian Czupała
Aplikacja komputerowa symulująca pracę obwodu elektrycznego w technologii rzeczywistości rozszerzonej Więcej

Barbara Sanecznik, Igor Piekaruś, Damian Frankowicz, Dawid Falis, Łukasz Kubik, Bogumił Gwiazda
Stanowisko do badania i wizualizacji pracy silnika asynchronicznego pierścieniowego Więcej

WSPOMNIENIE

Krzysztof Kluszczyński
O misji i powołaniu nauczyciela akademickiego i uczonego na przykładzie drogi życiowej prof. Józefa Węglarza Więcej

Jan Popczyk
Profesor Wilibald Winkler. Okres Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów – jak powstawał i czym był dla Profesora wspomina Jan Popczyk Więcej

WYWIADY ŚLĄSKICH WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNYCH

Jarosław Krasnodębski
Stanisławów profesora Jerzego Hickiewicza Więcej

Andrzej Czajkowski
Wywiad z Panią Jolantą Piertyją-Smolorz, prezesem Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Kobietą Roku 2021 OZW SEP Więcej

KĄCIK ŚLĄSKI

Andrzej Czajkowski
Katowicki Szlak Moderny (część 2) Więcej

UCHRONIĆ OD ZAPOMNIENIA

Krystian Leonard Chrzan
Zakłady Przemysłu Elektrotechnicznego POLAM-KONTAKT w Mysłowicach Więcej

DO REDAKCJI

Tomasz E. Kołakowski
Uwagi na marginesie artykułu Pana dr inż. Krzysztofa Sztymelskiego na temat instalacji fotowoltaicznych

Krzysztof Sztymelski
W odpowiedzi na uwagi na marginesie do mojego artykułu „Instalacje fotowoltaiczne w budynkach mieszkalnych” 

Z ŻYCIA ODDZIAŁU ZAGŁĘBIA WĘGLOWEGO SEP

Barbara Adamczewska
Spotkanie świąteczne OZW SEP w 2020 roku Pdf

Barbara Adamczewska
Kalendarium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP (1 stycznia – 30 marca 2021 r.) Pdf