SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

Uprzejmie zapraszam do lektury numeru 2/2021 dwumiesięcznika „Śląskie Wiadomości Elektryczne”. Okładkę czasopisma zdobi reklama członka wspierającego OZW SEP Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. specjalizującego się w diagnostyce i remontach urządzeń energetycznych. Przypominam, że w poprzednim numerze Śląskich opublikowany został artykuł prezesa firmy dr. Jerzego Trzeszczyńskiego pt. „Diagnostyka jako źródło wiedzy i strategii dla elektroenergetyki". Część naukowo-techniczną ŚWE otwiera artykuł prof. dr hab. inż. Tadeusza Glinki wieloletniego nauczyciela akademickiego Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, obecnie zatrudnionego w Instytucie Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL – Sieć Badacza Łukasiewicz. W artykule omówiono maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi powszechnie stosowane w nowoczesnych samochodach elektrycznych. Jest to pisemna wersja referatu wygłoszonego przez Profesora podczas webinarium technicznego w dniu 14 stycznia 2021 roku. Ciekawym uzupełnieniem lektury artykułu może być wysłuchanie nagrania tego webinarium zamieszczonego na stronie internetowej Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej.
Autorami kolejnych dwóch artykułów naukowo-technicznych są studenci Politechniki Śląskiej. W artykułach omówiono wyniki projektów PBL (ang. Project Based Learning) wykonanych przez studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021. W pierwszym z nich pięciu studentów kierunku Informatyka Przemysłowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej omówiło wyniki uzyskane w ramach projektu PBL pt. „Projekt i budowa stanowiska laboratoryjnego do badania elementów ochrony przeciwporażeniowej z wykorzystaniem Rzeczywistości Mieszanej VR/AR”. W drugim z nich szóstka studentów z dwóch wydziałów Politechniki (Elektryczny, Inżynieria Materiałowa) omówiła rezultaty projektu pt. „Stanowisko do badania i wizualizacji pracy silnika asynchronicznego pierścieniowego”.
W poprzednim numerze naszego dwumiesięcznika omówiłem, wydaną nakładem Oddziału Poznańskiego SEP, monografię poświęconą Patronowi Roku 2020 w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich prof. Józefowi Węglarzowi. Do sylwetki Profesora nawiązuje w swym krótkim artykule zatytułowanym „O ­misji i powołaniu nauczyciela akademickiego i uczonego na przykładzie drogi życiowej prof. ­Józefa Węglarza” prezes Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej prof. Krzysztof Kluszczyński. Artykuł niniejszy stanowiący wstęp do monografii niech będzie zachętą do lektury całej książki. W kolejnym artykule prof. dr hab. inż. Jan Popczyk wspomina działalność prof. Wilibalda Winklera w Instytucie Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej. Zwracam uwagę na szczególny, osobisty charakter tego artykułu. W kolejnym numerze Śląskich zamieścimy kolejny artykuł poświęcony Profesorowi autorstwa przewodniczącego Rady ­Programowej naszego dwumiesięcznika prof. dr hab. inż. Bolesława Pochopienia.
Wielu Czytelników rozpoczyna lekturę Śląskich od działu „Wywiady ŚWE”. Tym razem publikujemy dwie rozmowy. „Stanisławów prof. Jerzego Hickiewicza” to tytuł wywiadu przeprowadzonego przez ­Jarosława Krasnodębskiego, młodego historyka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tekst jest przedrukiem rozmowy z prof. Hickiewiczem z nr 21/2020 „Kuriera Galicyjskiego”. Tytuł kolejnej rozmowy przytaczam w pełnej wersji: „Wywiad z Jolantą Pietryją-Smolorz, prezes Polskiego Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Energetyki w Łaziskach Górnych, Kobietą Roku 2021 OZW SEP”. Zachęcam do lektury obu, bardzo ciekawych wywiadów. Rozmowę z Kobietą Roku 2021 przeprowadził redaktor Kącika Śląskiego mgr inż. Andrzej Czajkowski. Jego Kącik Śląski nr 116 poświęcony jest ponownie słynnej katowickiej Modernie – szlakowi turystycznemu prezentującemu unikalne budynki powstałe w stolicy województwa śląskiego w dwudziestoleciu międzywojennym.
Numer uzupełniają: artykuł na temat historii Zakładu Przemysłu Elektrotechnicznego POLAM-KONTAKT w Mysłowicach, dyskusja  o artykule z nr 5-6/2020 Śląskich na temat instalacji fotowoltaicznych, zapowiadana w poprzednim numerze ŚWE relacja ze spotkania świątecznego OZW SEP oraz kalendarium Oddziału za okres od 1 stycznia do 30 marca 2021 roku. Zapraszając do lektury Śląskich zachęcam do zajrzenia na stronę internetową dwumiesięcznika (www.swe.sep.katowice.pl).

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 14 kwietnia 2021 roku

Tagi