SŁOWO WSTĘPNE

Słowo wstępne

Szanowni, Drodzy Czytelnicy!

W ubiegłym roku ograniczenia pandemii spowodowały zmniejszenie liczby wydanych numerów „Śląskich Wiadomości Elektrycznych” do czterech. W tym roku z zadowoleniem powracamy do regularnego trybu wydawania naszego dwumiesięcznika. Zapraszam do lektury numeru 3/2021. Na okładce informacja o XXIX konferencji naukowo-technicznej „Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych” organizowanej przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Maszyn i Napędów Elektrycznych. Wewnątrz numeru i na tylnych okładkach fotoreportaż z inauguracji obchodów roku profesora Jerzego Skowrońskiego zorganizowanych we Wrocławiu w trybie hybrydowym. Mimo pandemii w uroczystości uczestniczyli osobiście, a nie za pośrednictwem łączy elektronicznych, szczególni goście zza oceanu: wnuk i prawnuk Profesora. 
W części technicznej publikujemy artykuły będące pisemną wersją referatów wygłoszonych podczas webinariów organizowanych cyklicznie (raz w miesiącu) przez Oddział Zagłębia Węglowego SEP, Katedrę Informatyki Przemysłowej oraz Koło SEP nr 59 przy Politechnice Śląskiej. Przewodniczący Komitetu ds. Energii i Polityki Klimatycznej Krajowej Izby Gospodarczej Herbert Gabryś pisze o stanie polskiej elektroenergetyki po czterech miesiącach 2021 roku. Artykuł nawiązuje do tekstu tego samego autora podsumowującego rok 2020 w elektroenergetyce, a opublikowanego w numerze 1/2021 ŚWE. Prof. ­Tadeusz Glinka omawia silniki elektryczne stosowane w układach napędowych pojazdów kontynuując treści swego poprzedniego artykułu z numeru 2/2021. Dr inż. Kazimierz Oziemblewski w artykule o wymownym tytule „I dokąd teraz energetyko?” zastanawia się nad możliwymi scenariuszami przebudowy polskiej elektroenergetyki. Zachęcam i zapraszam do przeczytania tych trzech artykułów. Przypominam, że ciekawym uzupełnieniem lektury może być wysłuchanie nagrań wystąpień autorów artykułów zamieszczonych na stronie internetowej Katedry Informatyki Przemysłowej Politechniki Śląskiej. 
Pisemną wersją referatu wygłoszonego w kwietniu 2021 roku podczas VIII Webinarium jest także artykuł mgr Piotra Rataja i prof. Jerzego Hickiewicza pt. „Wojna prądów na przełomie XIX i XX wieku w 130. rocznicę przesyłu energii elektrycznej z Lauffen do Frankfurtu nad Menem”. Autorzy reprezentujący Pracownię Historyczną SEP omawiają podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej w końcu XIX wieku. Zachęcam do lektury tego ciekawego artykułu.
Kolejne dwa artykuły mają charakter wspomnieniowy. Przewodniczący Rady Programowej ŚWE prof. Bolesław Pochopień kreśli sylwetkę prof. Wilibalda Winklera. Charakterystyczny jest tytuł artykułu: „Wilibald Winkler człowiek, naukowiec, rektor, minister, wojewoda”. Autor przytacza i komentuje wypowiedzi Profesora zaczerpnięte z wywiadów i wystąpień publicznych oraz wypowiedzi innych osób. Drugi artykuł przypomina sylwetkę dr inż. Andrzeja Przytulskiego zmarłego w lutym 2021 roku, autora wielu artykułów opublikowanych w naszym dwumiesięczniku. Przypomnijmy, że w 2009 roku został on laureatem konkursu im. prof. Mieczysława Pożaryskiego za cykl artykułów poświęconych działaniu prądu elektrycznego na organizm człowieka. 
W bieżącym numerze Śląskich prezentujemy dwa teksty poświęcone ogólnopolskim konkursom wiedzy technicznej dla młodzieży średnich szkół technicznych: Olimpiadzie „EUROELEKTRA” i konkursowi „Elektronika – by żyło się łatwiej”. Zachęcam do zapoznania się z obu artykułami. 
W Kąciku Śląskim nr 117 trzeci odcinek cyklu poświęconego katowickiej Modernie – szlakowi turystycznemu prezentującemu unikalne budynki dwudziestolecia międzywojennego. Ten odcinek cyklu prowadzi Czytelników od willi przy ul. Kilińskiego 46 poprzez słynny katowicki „drapacz chmur” przy ul. Żwirki i Wigury 15/17 do katowickiego Rynku z budynkiem Banku Gospodarstwa Krajowego na styku ulic Mickiewicza i Skargi. Zachęcam do lektury Kącika i oczywiście także do spaceru szlakiem turystycznym katowickiej moderny. 
Numer uzupełniają krótkie kalendaria Oddziałów SEP z Gliwic, Katowic i Opola. Zapraszając do lektury wszystkich artykułów zamieszczonych w bieżącym numerze Śląskich zachęcam niezmiennie do zaglądania na stronę internetową dwumiesięcznika. 

 

prezes OZW SEP
prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik
 

Katowice, 3 czerwca 2021 roku

Tagi