ELEKTROENERGETYKA

I dokąd teraz, energetyko?

Streszczenie: W artykule omówiono w skrócie działania jakie podjęto w związku z dostosowaniem krajowej energetyki do pracy w warunkach ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Wobec możliwych problemów w instalacji wystarczającej mocy OZE dyskutuje się potrzebę budowy energetyki jądrowej.
 

Więcej w numerze 3/2021 ŚWE

Tagi