WSPOMNIENIE

Wilibald Winkler. Człowiek, naukowiec, rektor, minister, wojewoda

Streszczenie: Artykuł przybliża sylwetkę wyjątkowego człowieka – wielkiego serca, skromnego, prawego, uczciwego, procowitego, oddanego służbie publicznej – prof. Wilibalda Winklera. Profesor był naukowcem i specjalistą, znanym jako jeden z twórców polskiej szkoły elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, ale również prawdziwym patriotą ziemi śląskiej i naszej ojczyzny. W artykule przybliżono w ciekawy sposób jego międzynarodową karierę naukową, działalność we władzach uczelni oraz działalność polityczną.
 

Więcej w ŚWE numerze 3/2021

Tagi