ELEKTROENERGETYKA

Elektroenergetyka w Polsce 2016 ...w osądach roku 2015 – co nam przyniósł, co pozostawił

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę sytuacji w elektroenergetyce polskiej na tle zmian w Europie. Zwrócono uwagę na charakterystyczne cechy branży energetycznej w 2015 roku: 1) rozwój OZE subwencjonowanych, niesterowalnych i niestabilnych; 2) malejące ceny surowców energetycznych na rynkach światowych; 3) nadmiar mocy i energii w europejskich systemach elektroenergetycznych, co wraz z niskimi cenami skutkowało utratą rentowności na generacji; 4) nadmiar uprawnień CO2 z dalszą perspektywą wzrostu nadwyżki; 5) utratę wartości aktywów grup kapitałowych i ograniczenia w dostępie do finansowania inwestycji w generację z paliw stałych; 6) po konferencji klimatycznej COP-21 pokusa zaostrzenia Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE. Wspomniano także o występujących rozbieżnościach pomiędzy deklaracjami medialnymi polityków w aspekcie polityki Klimatyczno-Energetycznej UE, a realiami wynikającymi z przyjętych i przygotowywanych regulacji KE.

Czytaj cały artykuł..